PHYSIOLOGIE VAN DEN HAAG DOOR P. L. VAN ECK Jr. Vicaire, Manuel de I’amateur de livres du XIXe siècle ver meldt er 'n kleine 200. In de jaren 1840 tot 1845 verschenen te Parijs ’n groot aantal duodecimo’tjes van ongeveer 120160 bladzijden, voor ’t merendeel, zo niet alle, geïllustreerd waarin alle mogelike beroepen en alle mogelike tiepen en allerlei zaken uit ’t dagelikse leven tot in allerlei biezonderheden, hekelend, ieronies, soms geestig, meest al onderhoudend, werden gekarakteriezeerd. ’t Was 'n ware rage, ’n manie, ’t Leek wel ’n besmettelike ziekte. Wie dit spelletje begonnen is, weet ik niet. Maar hij zal misschien ogenblikken hebben gehad, dat hij wenste de geesten te kunnen bezweren die hij onbewust had opgeroepen. De hier bedoelde geschriftjes zijn bekend onder de naam Physiologies. Behoren ze tot de franse literatuur? Ik heb er ’n groot aantal doorgeneusd, maar wil eerlik bekennen, niet de moed gehad te hebben, ’n enigzins belangrijk aantal ervan te lezen. De gestelde vraag kan ik dus niet pertinent beantwoorden. Blijkbaar worden ze in Frankrijk zelf niet tot de literatuur gerekend: aan geraadpleegde deskundigen (Nederlanders) was geen studie of monografie over deze Physiologies bekend; zelfs wist men niet eens altijd van ’t bestaan van dit genre af. Larousse in z’n Grand dictionn. univ. du XlXe siècle noemt ze „études de moeurs.” We zullen ze dus,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 228