LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER 12 o. a. Rijswijk i). Dus moet, waar de Ruig- Gem.-Arch. ’s-Gr. Rekeningen Reglement op den Veenpolder 2) Gem.-Arch. ’s-Gr. Rekeningen 3) Gem.-Arch. ’s-Gr. Rekeningen 4) Gem.-Arch. ’s-Gr. H. R. 81. centra van bewoning, die nieuwe wegen vereischten, zich in den loop der eeuwen verplaatst hebben. Een bespreking echter van deze redenen hoe interessant ook moeten we hier, als niet ter zake doende, achter wege laten. Hoofdzaak is het bewijs, le dat de aan begeven lijn de grens was en 2e dat deze grens een oude weg was. Om nu de aan te voeren bewijzen onmiddellijk tot zich te laten spreken, houde de lezer in het oog, dat de Ruigkade de grens is van den Veenpolder1). Deze Veenpolder bestond uit twee gedeelten een Haagsch gedeelte en een Voorburgsch gedeelte 2)de grens tus- schen beide deelen was de Schenk. Twee molens had deze poldereen er van stond in Haagambachtdeze kan buiten beschouwing blijven. Maar de andere, de z.g. oude veenmolen op de kaart van Cruquius vindt de lezer hem ten noorden van den Binkhorst tusschen den Trekvliet en de Ruigkade in stond op Rijswijksch gebied 3). Waar dus de Veenpolder, die tot grens had de Ruigkade, op Voorburgsch gebied lag, terwijl de oude veenmolen zich op Rijswijksch gebied bevond, was de Ruigkade tevens de grens tusschen Voorburg en Rijswijk. Een meer direct bewijs vinden we in het volgende op 12 Januari 1688 wordt door Willem Houper, als gemachtigde van Johan Suys aan de Magistraat van ’s Gravenhage opgedragen hetdirectum dominium” van het land, gelegen tusschen de Ruigkade, den Trekvliet en de Schenk. En deze opdracht had plaats voor schout en schepenen van van den Veenpolder; zie verder van 1 Jan. 1880. van den Veenpolder. van den Veenpolder.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 22