PHYSIOLOGIE VAN DEN HAAG. 203 lezers In In de Opbouiv VIII, 184 vgg. in ’n artiekel over Hedendaag sche toepassing der psychologie. choix!) Physiologic du célibataire et de la vieille fille de la femmedes amoureuxde la lorettedu gamin de Paris; de 1’homme marié; de la grisette; du poëte; de la femme honnête; du Parisien en province; du cocu; du parapluie; de la toilette et de la tournure; de la camaraderiede la prisondu Père Lachaisedu boudoir du gastronome; des physiologies; enz. enz. enz. Van de gewone beroepen noemde ik er maar geenhoe ver men hierin echter speurde, blijkt wel uit de vermelding door Larousse van 'n Physiologic du berger en chambredu fabricant de crêtes de coq; du vieillisseur de vins fins; du faiseur d’yeux de bouillon. Aan ’t eind van deze opsomming van enkele onder werpen vraag ik me af, of die alleen eigenlik niet vol doende is ter karakteriezering van ’t genre; zodat ’n meer uitvoerige bespreking ervan misschien toch over bodig genoemd zou kunnen worden! Vanwaar eigenlik die naam? Physiologie toch is de leer der lichamelike levensverschijnselen, ’n Aannemelike ver klaring daarvan lijkt me toe, die Dr. H. J. F. W. Brugmans (in ’n artiekel dat overigens over ’n heel ander onderwerp handelt) ervan geeft. ’t Is bekend dat vooral in de twede helft van de 18e en ’t begin van de 19e eeuw de natuurhistoriese wetenschap zich ontwikkelen ging, en er allerwege grote belangstelling voor bestond. En de schrijvers nu van de bewuste boekjes hadden ’t daarin helemaal niet over physiologie; „maar hun min of meer menschkundige opmerkingen brachten zij aldus aan de markt, omdat het woord „physiologie” imponeerde, de en ook wel hen zelf”. ons land heeft 't genre der Physiologies navolging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 230