I. Ik ga nu iets meedelen over de Physiologic van Den Haag door een’ Hagenaar. Geïllustreerd door H. F. gevonden. En wat daarbij opvalt is wel, dat dit tot op zekere hoogte ’n zelfstandige navolging mag heten. Die zelfstandigheid zit ’m in ’t onderwerp. Trouwens in dit geval de enige mogelikheid voor iets eigens. En zelfs dat is noch maar betrekkelik. Denederlandse schrijvers van Physiologieën ’t zijner maar enkele hebben zich beziggehouden met steden- physiologicin de eerste plaats van den Haag, en, in navolging hiervan, van Amsterdam. Ik sprak zoeven van ’n betrekkelike zelfstandigheid in dit opzicht. Immers, ’n Physiologic de Paris en des quartiers de Paris waren (anoniem) verschenenen bovendien waren, onder de algemene tietel van Physiologies parisiennes „études de moeurs” geschreven van de beurs, de cafés-chantants, de badinrichtingen, de restaurants, de schouwburgenParis- chantant,Paris a table, Paris a 1’eau, Paris-Théatre, Paris- Promenades, Paris-Finance, enz. Verder bestond er 'n verzameling Francais peints par eux-mêmes, waaraan Alphonse Karr, Méry, Gautier, Balzac, Alhoy, A. Rolland, e.a. hadden meegewerkt, met tiepen en beroepen uit Parijsen waarvan ’t twededeelParis-Guide 'n waardig pendant is van de genoemde Physiologies parisiennes. Maar, nietwaar, Den Haag en Amsterdam zijn niet Parijs; en in zover zijn dus de nederlandse Physiolo gieën zelfstandig. 204 PHYSIOLOGIE VAN DEN HAAG. Larousse, t. a. p. Wij zijn met onze zelfstandig bewerkte Physio- logieën misschien wel enig. In Duitsland, en ook in Rusland, ver schenen alleen enkele vertalingenterwijl ze in Engeland waarschijnlik in 't geheel geen weerklank hebben gevonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 231