PHYSIOLOGIE VAN DEN HAAG. 215 en de beurt. meneer stond van: en vanaf een schitterende diplomaat aansprak, waar men juist bij toeval achter stond.” Dan geeft hij ’n beschrijving van ’t enigste feest dat hij heeft bijgewoond: ’n soiree bij wat men noemt „fatsoenlijke lui”, namelijk ’t gezin van Splintman. ’t Was ’n soiree die in ’t teken hoe vervelend ’t was en hoe saai. In ’t volgende hoofdstuk komen ’t Haagse bos Scheveningen aan ’t Bos is prachtigmaar voor de Hagenaar bestaat die pracht slechts tweemaal per week: als er muziek gemaakt wordt in de sosieteitstent. En dan komt er 'n opsomming van de bonte menigte die zich bij deze ge legenheid beweegt buiten ’t „met koorden afgepaalde krijt” waarin „de uitverkoornen” zitten. Tussen die menigte worden ook opgemerkt „de Lelieën, die niet spinnen noch weven, en toch prachtiger gekleed zijn dan Salomo in al zijne heerlijkheid”. Wie dat zijn? „het is de blonde Anna, de zwartoogige Agathe, of Louise, of Sophie, of Heleen, of welke naam u het eerst invalt, en spotten met uwe preutschheid en vooroor- deelen”. De schrijver laat hierop ’n „moralisatie” volgen; waarin hij 't voor deze uitgeworpenen opneemt, en tegen de „Christenen” toornt die deze verstoten. n Korte schets van de drukte naar, in, Scheveningen besluit dit hoofdstuk. 't Zestiende draagt tot opschrift .Restauraties a non restaurando”Na de vermelding van 'n paar eerste-klasse hotels en restaurants, geeft de schrijver n schets van de inrichting van Schlosser in de Houtstraat, ’t Is daar onsmakelik, en men wordt er slecht bediend; terwijl „de restaurateur van oordeel (is), dat men niet leeft om te eten maar eet om te leven en daarna te betalen” ’n Paar tiepen uit de bezoekers worden getekend. Hoofdstuk XVII brengt ’t besluit. „Ziedaar, Hagenaar,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 242