PHYSIOLOGIE VAN DEN HAAG. 224 Verwezen wordt I ’t adres dat, als en naar de Phys. du poête. 't Prijzen van ’t franse toneelgezelschap wordt als anti-nationaal veroordeeld; zo ook de afkeurende krie- tiek op de Hollandse tonelisten. De schrijver van ’t Laatste hoofdstuk „veracht” dit schrijven; spreekt van laag en laf; rekent z’n tegenpartij „tot het laagste aller wezens”. Met verontwaardiging wordt gesproken over 't af- van de letterkundige genootschappen; en waar van plagiaat aan mekaar voor dit gedeelte in ’t breken gezegd wordt dat de Phys. hangt, geldt deze beschuldiging biezonder. x). De soirée zal wel 'n fiktie zijn; want als ’t ’n be schrijving was van ’n werkelik bijgewoonde soirée „zoo als ik van ter zijde gehoord heb” dan was de schrijver ’n motichatd, had z’n aanvaller bijna gezegd. Deze „gruwde” ervan dat in de Phys. aan van de restaurateur Schlosser geschreven was deze niet wilde zorgen voor ’n zindeliker inrichting beter bediening, iedere dag „de dag des oordeels” voor hem mocht zijn aangebroken. En de auteur krijgt dan ten slotte dit noch te slikken„Zie, al ware het alleen om die spotternij en om de meerdere verdraaide regelen die gij, uit het Heilige Boek Gods, overnaamt en waar mede gij zoo ligtzinnig omspringt; al ware het alleen om die reden zal de Physiologie u, uw geheele leven dóór ten schrikgestalte blijven en als eenmaal de oogen- blik aanbreekt, dat gij zult moeten verschijnen voor den troon van den Almagtigen, zal uw knagend ge weten u nog folteren over de begane schanddaad en van nageslacht tot nageslacht, zal men u blijven be schouwen, als een der verdervers, een der verpesters van onze eeuw”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 251