Hoewel de schrijver van’t Laatste hoofdstuk bij voor baat verklaard had op eventuele aanvallen niet te zullen antwoorden, verscheen toch in 1844, weer bij P. Min gelen te ’s-Gravenhage, van hem in ’t bekende formaat De Monster-Hekelaar. Vredelievend antwoord aan den edelen verdediger der vertrapte onschuld: Siegfried de Buitenman, ’t Bevat in 32 bladzijden ’n Inleiding en drie afdelingen. Op’t tietelblad staat ’t volgende motto uit Krekelzangen van Bilderdijk: geschandvlekt, door de uitgave der Physiologic”. Maar hij had ’t „zondenregister”dit ene boekje, moeten stellen tegenover ’t „deugdenregister”1n aantal stich- telike werken en dat leverde dan toch noch ’n batig slot. „Van nageslacht tot nageslacht zal men u blijven be schouwen als een der verdervers, der verpesters van onze eeuw”zoo luidt de laatste vriendelijke toespraak aan den Physiologist. Geloof er niets van, lieve nicht Goedig. Het nageslacht zal zich met dit werkje niet be- moeijen, en het tegenwoordig geslacht zal er zich mede vermaken als met een geestig produkt van goeden luim, vol attisch zout. Indien de schrijver van de Physiologie de man is, dien men heeft zoeken aan te duiden, dan zal hij zeker eenmaal werken leveren die zijn naam zullen brengen tot het nageslacht, als die van een kundig en talentvol schrijver. Fatten en straatslijpers, dweepers en kaarsensnuiters, vroome zusters en cathechiseermeesters mogen zich ergeren aan de Physiologie van den Haagdat getrooste zich de schrijver, want hij heeft bijval gevonden bij al degenen, die op de hoogte zijn om zulke soort van werkjes te kunnen lezen en te kunnen verstaan”. PHYSIOLOGIE VAN DEN HAAG. 230 I van vrienden De duivel had altijd groot getal Die namen 't voor hem op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 257