JACQUES DE BERGH. 245 Op Te brengen in praktijk och hé Dan doen de meestsn liefst niet meê Ik wel. een anderen keer dichtte hij Waarheid is een sterke drank; Wie ze brouwt, oogst zelden dank Verreweg de meeste magen, Kunnen ’t slechts verdund verdragen. De vroege morgenuren tot aan den bureautijd be steedde De Bergh voor zijn speurtochten in Den Haag en in den wijden omtrek. Er ontging hem niets op zijn wandelingen, zoodat geen veldwachter, geen rechercheur beter op de hoogte was dan hij van de plaatselijke ge steldheid en van alles wat er in onze gemeente in 1t openbaar en vaak ook in ’t verborgen voorviel. Laat mij van zijn reporters- en speurdersaanleg een paar staaltjes vertellen. Toen in 1881 de Cremerbank in de Scheveningsche Boschjes werd opgericht en de schutting er nog voor stond, sloop hij als een dief in den nacht naar de plek en verschafte zich door overklimming van de schutting nog vóór het aanbreken van den dag, met duimstok gewapend, de geheimen van vorm, omtrek en afmeting, op gevaar af van als een inbreker te worden geduimschroefd, en hij verzond zijn beschrijving naar de N. Rott. Ct. van 6 December. Eerst den 21e“,dus ruim 14 dagen later, werd het monument aan B. en W. overgedragen. In de Molenstraat waren in die dagen onder een afdak brandladders geplaatst. Op zekeren avond van Scheveningen, waar hij voor de leden van het Nut een lezing had gehouden, ongeveer 12 uur thuis komend (De B. woonde toen in de K. Molenstraat) en nog geen 10 min. boven zijnde, drong het geroep van brand!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 273