JACQUES DE BERGH. 246 tot hem door. Op den hoek van de Prinsestraat, stond het huis in brand. De kolonel v. d. S. en De Bergh trachtten tevergeefs die brandladders los te krijgen. Een massief ijzeren ketting, door een zwaar hang slot vastgehouden, dwarsboomde hun pogingen om de menschen in het brandende huis te hulp te komen Na lang razen en tieren daagde de melkboer aan den overkant met den sleutel van het hangslot op Eenige seconden daarna waren de ladders losgerukt en de ruiten van het brandende huis verbrijzeld, waardoor de rook wolken uit de kamers naar buiten trokken De uit komst heeft bewezen dat anders de bewoonster, die toch reeds, half gestikt, weken achtereen in het gast huis verpleegd werd, een zekeren dood zou hebben gevonden. Als de melkboer-sleutelbewaarder nog 5 min. langer had geslapen, was de vrouw in het brandend perceel gestikt. Twee jaar later was de aanwijzing waar de sleutel verkrijgbaar was, nog niet aangebracht! Ge moedelijke toestanden in ons Haagje van 45 jaar ge leden In September 1880 bracht de moord op Marius Boogaard, het zoontje van een geacht ingezetene in het Willemspark, Den Haag in rep en roer. Behalve het afschuwelijke van den moord op zich zelf, was de omstandigheid dat hier chantage in 't spel was, voor De Bergh aanleiding om in het diepste van zijn nieren in heftige beroering te komen. Want niets bracht hem meer in opstand dan het laaghartig afpersen van geld door middel van chantage. Zijn speurdersgave werd in dit tragische geval zoo scherp tot ontplooiing ge bracht, dat, hoe moeilijk het voor de Justitie ook was om den dader van de op een eenzame plek in het duin gepleegde misdaad te ontdekken, De Bergh als met den reuk begaafd van den speurhond, die toen nog niet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 274