JACQUES DE BERGH. 278 De pen van den krasser werd gezocht door vrienden van elk goed werk dat steun noodig had en gevreesd door ieder die zich tegenover de maatschappij en zijn medemenschen wat te verwijten had en dien de maat schappij niet openlijk straffen kon. Van zijn „Penkrassen” kan getuigd worden, dat zij een persoonlijk, zelfs zeer persoonlijk cachet droegen en dat later een uitgever, op het succes belust, wel een poging heeft gedaan om ze opnieuw uit te geven, maar met een bedroevend fiasco.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 306