Dr. D. F. SCHEURLEER 1855—1926 DOOR Dr. H. E. VAN GELDER. verbonden hem ban- inniger dan bij zoovele i wie het inwonerschap Het past om in het eerste Haagsche jaarboek, dat na den dood van dezen echten Hagenaar verschijnt met een enkel woord zijn werkzaam en vruchtbaar leven en zijn, in verscheiden opzicht, zoo belangwek kende persoon te gedenken. Hagenaars van deze soort, die, jammer genoeg, niet de meest typische is voor onze stadgenooten, zijn er steeds minder, en elk die heengaat veroorzaakt een verlies voor ons cultureele leven, dat moeilijk kan worden vergoed. Als geborene uit een geslacht, dat, zoo het al uit een der andere Hollandsche steden afkomstig is, toch reeds een paar eeuwen in onze stad gevestigd was, den met den Haag vaster en i anderen het geval kan zijn, aan onzer aantrekkelijke hofstad toch de oude vadersteden niet kan doen vergeten. De beteekenis van D. F. Scheurleer is van tweeërlei aard. Als hoofd van het door zijn voorouders gesticht bankierskantoor heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het economisch leven der stad, en zijn bijzondere persoonlijke eigenschappen hebben hem in die positie ook een vooraanstaande plaats bezorgd. In de organi satie van den geld- en effectenhandel in de provincie d.i. buiten Amsterdam heeft hij een werkzaam aan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 308