het nabij gelegen 19 naar de nabij gelegen Bad- naar het aan die NIEUWE STRAATNAMEN VASTGESTELD GEDURENDE HET TIJDVAK VAN 1 JANUARI 1924 TOT 31 DECEMBER 1926. Van ouds gebruikte namen of naar nabijgelegen gebouwen en werken. Broekslootkade 18 Oct. 1926 naar de nabij gelegen Broeksloot. Fruitweg 18 Oct. 1926 naar de nabij gelegen alge- meene groente- en fruitmarkt. Groenteweg 18 Oct. 1926 en als boven. Groote-Marktstraat 4 Aug. 1924 naar de nabij ge legen Groote Markt. Kapelplein 2 Nov. 1925 kapel. Kapelweg 2 Nov. 1925 en Marktweg 18 Oct. 1926 algemeene groente- en Rijslag 2 Nov. 1925 naar op dezelfde plaats door de duinen liep. - naar den van ouds als boven. naar de nabij gelegen fruitmarkt. het slag dat vroeger onge veer Spaarwateriaan 2 Nov. 1925 bekenden naam van dit laantje. Stoomgemaalstraat 18 Oct. 1926 straat staande stoomgemaal. Viaductweg 18 Oct. 1926 naar spoorweg-viaduct. Ie, 2e en 3e Visschershavendwarsweg 18 Jan. 1926 naar de nabij gelegen Visschershaven. Wildhoeflaan 18 Oct. 1926 naar de nabij gelegen boerderij Wildhoef.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 318