HAAGSCHE STRAATNAMEN. 293 Cornelis Jansz. Dirck Symonsz. Jan Ruychrock Willem Jansz. Lodewijk ’t Seraets, Jacob Splinter, schepen naar Adriaan Claesz. De Mildestraat 2 Nov. 1925 de Milde, schepen in 1521. Van Mojalenlaan 2 Nov. 1925 naar Vrank van Mojalen, schout in 1568. Van Montfoortlaan 2 Nov. 1925 naar van Montfoort, schepen in 1514. Van Neckstraat 2 Nov. 1925 naar van Neck, schepen in 1540. Nyelantstraat 2 Nov. 1925 naar Barent Jansz. van Nyelant, schepen in 1571. Van Nyenrodestraat 2 Nov. 1925 naar Henric de Bastaert van Nyenrode, baljuw in 1421. Van Ouwenlaan 2 Nov. 1925 naar Jan van Ouwen, schepen in 1567. Van Panhuysstraat 4 Aug. 1924 naar Mr. Isaak Lodewijk van Panhuys, secretaris 18021813. Pellenaerstraat 2 Nov. 1925 naar Cornelis Huygensz. Pellenaer, Scheveningsch schepen 16281649. Ridderlaan 2 Nov. 1925 naar Willem Ridder, schepen in 1457. Ruychrockstraat 2 Nov. 1925 naar van de Werve, baljuw in 1458. Schoutenstraat 2 Nov. 1925 naar Schouten, schepen in 1512. Seraetslaan 2 Nov. 1925 naar baljuw in 1557. Sonderdankstraat 2 Nov. 1925 naar Willem Fransz. Sonderdank, baljuw in het begin der 16e eeuw. Van Soutelandelaan 2 Nov. 1925 naar Pieter van Soutelande, schepen in 1553. Splinterlaan 2 Nov. 1925 naar in 1544. Stalpertstraat 2 Nov. 1925 naar Cornelis Stalpert van der Wiele, schepen in 1539.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 322