294 HAAGSCHE STRAATNAMEN. naar naar Mr. Godert der Capellen, naar Enghebrecht naar Heynric van naar Bavoy en naar Jan Oem Jan van Diverse personen. Bavoylaan 2 Nov. 1925 naar den eersten Heer van Marlot, Heer van Bavoy en Offenberg. Offenberglaan 2 Nov. 1925 naar denzelfde. Dr. van Welylaan 18 Jan. 1926 naar Dr. D. L. van Wely, oprichter en van 1885 tot 1905 Directeur van het Kinderziekenhuis. Westbroekpark 17 Mei 1926 Westbroek, vader en een halve eeuw verzorgd. Altingstraat 19 Jan. 1925 naar Mr. Willem Arnold Alting, gouverneur-generaal 17801797. Van der Capellenstraat 19 Jan. 1925 naar Alexander Gerard Philip baron van gouverneur-generaal 18161826. Van Stienhovenstraat 2 Nov. 1925 naar Stienhoven, schepen in 1509. Utenbroekestraat 2 Nov. 1925 naar Dirc Utenbroeke, baljuw in 1392. Vermylaan 2 Nov. 1925 naar Jacob Vermy, de oudst bekende burgemeester in 1560. Van Voorschotenlaan 2 Nov. 1925 van Voorschoten, baljuw in 1324. Van der Woertstraat 2 Nov. 1925 der Woert, baljuw in 1398. Van Wijngaerdenstraat 2 Nov. 1925 van Wijngaerden, baljuw in 1480. IJsbrantszstraat 2 Nov. 1925 naar Michiel IJsbrantsz, Scheveningsch schepen 16021610. Van Zaeckstraat 2 Nov. 1925 naar Florijs van Zaeck, schepen in 1469. naar beide heeren zoon, die gedurende meer dan de Haagsche plantsoenen hebben

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 323