gebouwen. het Gemeente Be- ’s Gravenhage in Beeld door Mr. A. Loosjes. 1926. De Hofstad door H. Opgang, 6e jrg., 10381045. Clubkroniek, Juli 1926. Den Haag OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT ARTIKELEN BETREFFENDE ’S-GRAVEN- HAGE IN 1924, 1925 EN 1926 VERSCHE NEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. Oud- en Nieuw-den Haag. Buiten 1926, 229, 232 235, 244-247, 260—263, 268—272. Het Voor-hout door J. B. de Gou. Opgang 5e jrg., 1042—1046. en Scheveningen. 's Gravenhage. In opdracht van stuur samengesteld. 1926. a. Plaatsbeschrijving en Van Stockum’s gids voor den Haag en omstreken door W. P. F. van Deventer met een voorwoord van Mr. A. J. E. A. Bik. 1924. (Van deze Gids zijn ook een Engelsche en een Duitsche uitgave verschenen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 327