Oven. de Carnegie- van Buitensorgh. IV Het Nieuwkoop. Maandboek voor den Haag, Haagsche schetsen door H. Hofje van April 1924. De beschildering van den Haagschen Schouwburg door C. Veth. Soc. gids 1924, 3235. Het huis aan den Boschkant door Ro van Buiten 9 Aug. 1924. Het huys van Johan de Witt met de collectie Dorus Hermsen door W. H. ten Hoet Parson. Op de Hoogte 1924, 111—113. Bebouwing Goudsbloemlaan te 's Gravenhage. Het Bouwbedrijf 1924, no. 5. Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te ’s Gravenhage. Jury-rapport. Het Bouwbedrijf 1924, no. 4. Haagsch tehuis voor ongehuwden H.T.O. door Ir. J. K. Tromp. Tijdschrift voor Volkshuisvesting en stedebouw. Juli 1925. De nieuwe operatieve afdeeling van het Haagsche Gemeente-Ziekenhuis door Könings. Administratie en Economie in de Ziekenhuizen 1925, no. 7. Het gebouw Acetylena te ’s Gravenhage door Jan Wils. Het Bouwbedrijf 1925, no. 12. Museum voor oude beeldende kunst aan laan. C. J. M. van Duyne, architect B.N.A. door Prof. Ir. J. G. Wattjes. Het Bouwbedrijf 1925, no. 6. 300 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 329