der suppoosten door V. Geïllustreerd Ge- De „Bijenkorf” Wil en van architect P. Kramer door H. Hana. Weg IV, 487-490. De preekstoel in de St. Theresiakerk te ’s Graven- hage door K. de Ridder. Buiten 1926, 334335. Kerk van den H. Paschalis door A. Kropholler. Roeping 2e jrg. I 129—131. De Haagsche plantsoenen meenteblad 1926, no. 9. De Groote of St. Jacobskerk door A. W. Francken. Buiten 1926, 217, 220-223, 241. Een voorstudie voor een der Haagsche kerkramen (in het Victoria- en Albert-Museum te Londen) door F. Lugt, Oud-Holland XLIII, 101 103. Notiz über die Glasgemalde von St. Jacob im Haag door I. Wrescher. Oud-Holland XLII, 81—82. Het raam der suppoosten van den Hove in de Groote Kerk door J. Smit. Oud-Holland XLI. Toorop’s venster voor de St. Jacobskerk. Soc. Gids 1924, 31-32. De „Bijenkorf” van architect P. Kramer door C. Veth. Soc. Gids 1926, 522—525. Het nieuwe Kinderziekenhuis te ’s Gravenhage. Admi nistratie en Economie in de Ziekenhuizen, 3e jrg. no. 10. Haagsche kerken door Kate de Ridder. Buiten 1926, 574-575, 584-587, 598-599. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE. 301

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 330