Het opruimen Diner ten Hove 1763 door D. H. van Bueren. Club- kroniek. Oct. 1926. een Tripolitaansch gezantschap (1749) door D. Bueren. Clubkroniek, Juni 1926. Van H. van Periculum in mora. Een adres aan de bestuurders van ’s Gravenhage. Tegen overheidsbemoeiing. 1926. Jaarboek van het Statistisch Bureau der Gemeente ’s Gravenhage 19191923. Een klein-industrieel in den Haag door D. S. van Zuiden. Oud-Holland 1924. Het opruimen van machinefundamenten in de (Gem. Electrische) Centrale, door Ir. M. Trooster. Sterkstroom, Tijdschrift voor Electrotechniek, 3 Dec. 1925. De herdenking van de vijf-en-twintig-jarige regeering van Hare Majesteit de Koningin te ’s Gravenhage, door P. A. Haakman Jr., 1924. Eenige Haagsche standbeelden aan het woord. Maandblad voor den Haag. 1924, no. 2. De verkooping van Meerman’s boekerij 8 Juni3 Juli 1824 door H. Hijmans. Het Boek, JuniJuli 1924. Inbraak in een gezantschapsgebouw (1749) door D. H. van Bueren. Clubkroniek, Sept. 1926. Een ongewoon rapport (over de karos van Staat) door D. H. van Bueren. Clubkroniek, Juli 1926. GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE, 303

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 332