304 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE. Le guide mondain de la Haye, Scheveningue environs. 1924. G. Schrijver (G. G. wegen III, 244245. R. S. Bakels door H. F. W. Jeltes. Elsevier 1926 II, 361—371. Louis Boer, dirigent van de Kon. Militaire Kapel. Holl. Revue 1926, 620623. Coenraad van Beuningen door J. Z. Kannegieter. Gids 1926, III 190. Het karakter van Willem III Koning-Stadhouder. Proeve eener Psychografie door Dr. H. E. Heimans. Dr. H. P. Berlage. Bouwmeester. 230 afbeeldingen van zijn werk met een inleiding van Ir. Jan Gratama, 1925. H. P. Berlage 1856—1926 door F. Ankersmit. Soc. Gids 1926, 110—114. c. Personen. De winterkoningin en hare kinderen door M. de la Prise. Stemmen des Tijds, 15e jrg. II 127. La Haye diplomatique et mondain sous la rédaction du baron W. Snouckaert van Schauburg. 1924, 1925, 1926. Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III door Fr. de Witt Huberts. 1925. van As) door v. H., Opwaartsche

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 333