GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE. 305 W. G. C. Bijvanck f door H. T. Colenbrander. Gids 1926 I, 1-2. Wijk. Gids door N. van W. G. C. Bijvanck f door H. W. Q. ter Spill. Haagsch Maandbl. 1926 I, 196—197. Mr. P. W. A. Cort Portretten door W. 1925. Johannes Bosboom door G. Brom. Beiaard 10 jrg., 217-240, 293—304. Dr. Abraham Bredius, 18551925. Album hem aan geboden op 18 April 1925. Brieven van en aan Johannes Bosboom medegedeeld door H. E. van Gelder. Oud-Holland XLI. Lijst der geschriften van Dr. W. G. C. Bijvanck 18741925 door A. J. de Mare. 1926. W. G. C. Bijvanck J* 1926 I, 250—258. In Memoriam Louis Couperus. In Sprekende Por tretten door W. van Itallie-van Embden. Leiden 1925. 20 Bibliographic van het werk van P. C. Boutens door A. A. M. Stols. De Witte Mier 1925, 186192, 432—435. van der Linden. In Sprekende van Itallievan Embden. Leiden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 334