306 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE. Mr. J. Duparc. Holl. Revue 1926, 967968. Annie Hasselt. Elsevier, 1924 D. Hans, journalist. Karakterschets door H. G. Canne- gieter. Mork’s 1925, 169179. Annie van Ees en haar jubileum door F. van Biestraten. Op de Hoogte, 1926, 237239. herinnering zijnen Gheel Gildemeester door de Mij. Louis Couperus, II door G. F. Bouman, Studiën Cl, 440—458. Louis Couperus, III door G. F. Bouman, Studiën CIII, 130—147. van Ees. Spel en dans III, 1922. Levensbericht van Jhr. Mr. W. G. Feith W. J. J. C. Bijleveld. Levensberichten van der Nederl. Letterkunde, 1923/24. Brieven van Gabriel, medegedeeld door Mr. H. F. W. Jeltes. Oud-Holland XLIII. J. H. Gerretsen. Een boekje van vrienden aangeboden door F. van en H. A. C. Snethlage. 1924. Julie de Graag door B. van I, 294—296. Marcellus Emants door F. Coenen verv. Groot Nederl. 1924 I, 67-75. Bij den dood van Marcellus Emants door F. Coenen, Groot Nederl. 1924 I, 200208.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 335