Jhr. Mr. A. P. tretten door W. van GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE. 307 W. Jozef Israels door Plasschaert. Opgang 4e jg., 7387. G. Hellenga, directeur der Haagsche Schoolvereeniging. Karakterschets. Holl. Revue 1925, 967975. Isaac Israels door W. Steenhoff. Elsevier 1926, II, 1-12. van Karnebeek. In Sprekende Por- Itallievan Embden. Leiden 1925. Mr. Sam van Houten. In sprekende portretten door van Itallievan Embden. Leiden 1925. Staatsraad Prof. Mr. D. Josephus Jitta. In Sprekende Portretten door W. van Itallievan Embden. Leiden 1925. Herinneringen aan Jozef Israels bij zijn honderdsten geboortedag door M. Eisler. Elsevier 1924 I, 9099. Herdenking herdacht (Jozef Israels). Groot Nederl. 1924 I, 306—310. Huygens en de advocaten door C. Bake. Navorscher 1925, 98—102. Dr. Aletta Jacobs. In Sprekende Portretten door W. van Itallievan Embden. Leiden 1925. Herinneringen aan Th. van Hoytema door J. B. de Gou. Opgang 4e jg., 158160. Constantijn Huygens en Zuid-Nederland door M. Sabbe. Versl. en meded. d. Kon. Vlaamsche Acad, 1925, 775—799.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 336