W. P. C. Dr. Abraham Kuyper. 18371920. Ein Lebensbe- richt erstattet von Wilhelm Kolfhaus. 1924. Raden Mas Noto Soeroto door H. G. Cannegieter. Morks 1926, 617—627. A. F. de Savornin Lohman door H. T. Colenbrander. Gids 1924, III. Bibliografie van Knuttel. Het Boek, 1926, 385—387. Woorden gesproken bij de overdracht van Kloos’ portret aan de Gemeente ’s Gravenhage. 24 Dec. 1923 door K. J. L. Alberdingk Thijm. Nieuwe Gids 1924 I, 82—84. Op d’ afbeelding van Wouter Nijhoff, vermaard boekverkooper binnen den Haag bij zijn zestigste ver jaring door Fr. Kossmann. Het Boek, 1926, 229. M. Nijhoff door E. J. Pieters. Vragen van den Dag 1926, 930—933. de kleine geschriften van Wouter Nijhoff en de uitgaven der Linschoten ver- eeniging door S. P. l'Honoré Naber. Het Boek 1926, 237—240. A. J. de Mare, Conservator aan de Kon. Bibliotheek 18951925 door P. H. Ritter Jr. Bibliotheekleven 1925, 49—51. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. In Sprekende Portretten door W. van Itallievan Embden. Leiden 1925. 308 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 337