GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE. 309 de administratieve rechtspraak 801—819. W. L. Penning door Willem Kloos. Nieuwe Gids 1924 I. 393. Prof. Mr. Dr. J. Oppenheim. Oppenheim ziening der Gemeentewet. Als boven. Oppenheim’s beteekenis door Prof. Mr. C. W. en de her- Aanteekeningen over het geslacht Nijhoff in zijne betrekkingen tot de boekenwereld door A. J. van Huffel. Het Boek 1926, 230—236. Prof. Dr. J. Oppenheim. Vragen van den Dag 1924, Willem Levinus Penning door Alb. Verwey. Nieuwe Gids I, 397—399. Prof. Dr. J. Oppenheim door B. Sijmons. Gids 1924. IV 271-278. W. L. Penning door J. Muls. VI. Arbeid 1924, 105 106. De beteekenis van Oppenheim voor het Nederlandsche Gemeenterecht. Gemeentebestuur 31 Oct. 1924, No. 10. voor het administratieve recht van der Pot. Alsboven. Prof. Oppenheim en door Mr. Dr. H. Vos. Als boven. Staatsraad Prof. Mr. J. Oppenheim. In sprekende portretten door W. van Itallievan Embden. Leiden 1925.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 338