310 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE. M. Coens (W. L. Penning) door F. Smit Kleine. Groot Nederl. I, 435 -439. den beeldhouwer Egidius Schoen- Zuiden. Oud-Holland, 1925. Aan Penning’s groeve door J. Greshoff. De Witte Mier 1924, 186—187. W. L. Penning door Rosa Spanjaard. Leven en Werken 1924, 23-29. W. L. Penning door G. W. Spitzen. Bibl. Gids 1924, 123-127. W. L. Penning door B. Verhoeven. De Witte Mier 1924, 184-185. Brieven van Willem Roelofs aan Mr. P. VerLoren van Themaat, medegedeeld door Mr. H. F. W. Jeltes. Oud-Holland, 1925. De nalatenschap van makers door D. S. van Gedenkboek aangeboden aan Dr. D. F. Scheurleer op zijn 70en verjaardag. Bijdragen van vrienden en ver eerders op het gebied der muziek, ’s Gravenhage 1925. Mr. W. van Rossem Bz. Clubkroniek, Nov. 1926. Paulus Potter (1625—1925) door H. F. W. Jeltes. Elsevier 1925 II, 153—161. Bij het portret van den dichter W. L. Penning Jr. door Hein Boeken. Nieuwe Gids 1924 I, 29.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 339