GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE. 311 Hélène Swarth door L. E. Smallegange. Opwaartsche wegen IV, 143162. Gesprekken met kunstenaars. Jan Toorop door F. J. R. van den Eeckhout. 1925. Voltaire en Johan de Witt, een A. S. C. Wallis. Wil 413—418. en zijn familie door Jan Toorop door Plasschaert. 1925. Toorop door M. J. Schreden. Opgang 4e jrg. 2544. Over Toorop’s latere werk en de kritiek door F. H. A. van den Oudendijk Pieterse. Elsevier 1925 11,93101. J. Toorop door Marijke. Op de Hoogte 1926, 199. Pieter Jelles Troelstra. Karakterschets door H. C. Can- negieter. Mork’s Magazijn 1924, 617624. Troelstra’s dichterschap door Joh. Winkler. Soc. Gids 1925, 362—365. Iets over Mr. Pieter van Veen N. J. Pabon. Oud-Holland, 1925. Portretten van Pieter van Veen en zijn familie op schilderijen van J. van Ravesteyn door N. J. Pabon. Oud-Holland XLI, 241-249. Hollande door K. de Hartogh. 1924. Hollander bij uitnemendheid door en Weg III 290—295, 395—363, G. J. D. C. Stempels, een mensch, die modern kan heeten door W. Kloos. Nieuwe Gids 1925 I, 460467.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 340