312 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE. Onze Internationale gastvrijheid (op de Witte). Club- Kroniek, Aug. 1926. Het Letterkundig Genootschap Oefening kweekt Ken nis 1834-4924 door C. G. Kaakebeen. ’s Grav. 1924. Het nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid door Anna Polak. Haagsch Maandbl. 1926 II, 137-154. Gedenkboek van het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen 18741924. Samengesteld door J. Meihuizen. 1924. Scheepjezeilen in de Besognekamer 1798 door D. H. van Bueren. Club-kroniek, November 1926. d. Instellingen en Vereenigingen. De Huurcommissie in den Haag. Maandblad voor den Haag 1925, no. 1. Over een merkwaardig boekje (de Physiologic van den Haag door een Hagenaar) en de Witte in 1843 door D. K. van Bueren. Club-Kroniek, December 1926. Gedenkboek der Nederlandsche Handelmaatschappij 1824—1924 (oorspronkelijk gevestigd te ’s Gravenhage), door de Directie uitgegeven te Amsterdam op den 29sten Maart 1924 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Maatschappij. De Haagsche „Corenbloem” door Fr. Kossmann. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Dl. XLVI, afl. 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 341