GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE. 313 T. van Onderlinge Biljartwedstrijden op de Witte door Ari. Club-Kroniek, Dec. 1926. Twee Jubilarissen (Dr. W. A. Baron Mr. C. Schuit) als commissarissen van Kroniek, October 1926. van Ittersum en de Witte. Club- Heeckeren van De Biljart-wedstrijden GrooteClub-Witte door v. Club-Kroniek, Dec. 1926. De Witte en de Koninklijke Militaire Kapel. Club- Kroniek, Sept. 1926. Poseidon ontdekt het Paviljoen door D. Tomkins. Club-Kroniek, Sept. 1926. Het 75-jarig bestaan der Sociëteit de Vereeniging. 1851 1 Mei.1926, door P. A. Haaxman. De Koninklijke Militaire Kapel 18761926 en Het Muziekkorps van de Grenadiers en Jagers 1829—1876. Historische schets samengesteld door C. L. Boer. 1926. De Koninklijke Militaire Kapel door E. L. Waliën. Club-Kroniek, Juli 1926. Gedenkboek van het Koninklijk Conservatorium voor Muziek te ’s Gravenhage, uitgegeven door de commissie van toezicht op den 25en Maart 1926 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Eenige beschouwingen omtrent den stand van het Haagsche Ziekenhuis-vraagstuk in verband met den aan bouw der nieuwe operatieve afdeeling door Dr. E. A. Koch. Het Ziekenhuis, Febr. 1925.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 342