1. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE. 315 Betreffende het Gemeente-Museum Moderne Kunst door W. S. Elsevier. 11. 12. Aanwinsten van Oude Ceramiek door Mr. H. C. Gallois. Als boven, II 2. Het Museum voor 1926, II. van Wetenschap Schouwburgen. en Kunst, Tentoon- Islamische Kunst in het Gemeente-Museum door H. C. G(allois). Mededeelingen van den Dienst van Kunsten en Wetenschappen, X. Het Museum voor Moderne Kunst door (Dr. G.) Knuttel. Alsboven, XI. Aanwinsten Oude Nederlandsche Ceramiek door Dr. H. E. van Gelder. Als boven, II, 2. De Haagsche Musea door H. Buitensorgh. Maand blad voor den Haag I. Het Mauritshuis. 1924, no. 8. II. Het Museum Bredius. 1924, no. III. Het Museum Mesdag. 1924, no. VI. Het Gemeente-Museum. 1925, no. Aanwinsten van het Museum voor Moderne Kunst door Dr. G. Knuttel Wzn. Als boven, II, 2. e. Verzamelingen stellingen en Jan van Ravesteyn’s Magistraat en Schutters, 1618 en het ontwerp daarvoor door W. Martin. Oud-Holland, 1924.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 344