Het museum aan de Carnegielaan (Grieksche, Egyp tische en Oost-Asiatische kunst) door W. Retera Wzn. Opgang 5e jrg., 232236. Uit het Bredius-Museum door H. de Boer. Op de Hoogte 1926, 138—141. Het Oranje-Nassaumuseum door J(o) d. W(it). Ons Nederland IX, 81—83. Die Bücherei des Museums Meermanno Westreenianum von Casper de Jong im Haag. Zeitschrift für Bücher- freunde, Juni 1925. Aanwinsten H. E. van van Moderne Kunstnijverheid door Dr. Gelder. Als boven, II, 2. Aanwinsten (afd. Oude Kunstnijverheid) van het Gemeente-Museum door H. C. G(allois). Als boven, XII. Nieuwe aanwinsten van het Bredius-Museum door G. Knuttel Wzn. Mededeelingen van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen, XII. De Grieksche oudheden in het museum Carnegielaan 12, door C. W. Lunsingh Scheurleer. Elsevier 1925 II, 383—393. Een stuk vroeg-Nederlandsche Majolica (c. 1620) door (Dr. H. E.) van Gelder. Als boven, XI. Van een oud-poppenhuis door (Mr. H. C.) Gallois. Als boven, XI. 316 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 345