Na- E. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE. 317 f- Omstreken. verv. van De Egyptische oudheden in het laan 12 door F. W. von 25—29. Matthijs Maris tentoonstelling bij Kleykamp door J. Dona. Elsevier 1924 II, 211215. Bakels bij Kleykamp door J. Dona. Elsevier 1924 I, 361—362. museum Carnegie- Bissing II. Elsevier 1926 II, De boekenafdeeling der Grotius-tentoonstelling, den Haag 1925 door J. ter Meulen, Bibliotheekleven 1926, 66—78. Oudheden van Loosduinen door K., vorscher 1924, 31—44. De molen van Prins Maurits te Loosduinen door van Bergen, Ons Nederland VIII. 145147. Ockenburg door Ro van Oven. Buiten 1925, 163, 165. 178—179, 181. De groepsinzending der Haagsche Gemeentebedrijven op de tentoonstelling op het gebied der openbare en particuliere bedrijfsadministratie T. O. P. A. door B. G. Stempels. De Gemeentefinanciën 12e en 13e jg.( 1926/27. Afscheidsvoorstellingen van Cor Ruys in den Prin- cesseschouwburg. Holl. Revue 1926, 698700. Negerkunst in het nieuwe museum te den Haag door Th. van Reyn. Op de Hoogte 1926, 240243.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 346