18 20 26 29 5 Febr. 7 320 KRONIEK OVER 1924. 13 14 24 8 11 19 de leden van „Het wonder 11 Januari. Overlijden van Mejuffrouw J. C. H. Bisschop, oud-leerares aan de H. B. S. voor meisjes. Overlijden van H. M. Velders, eigenaar der kweekerij „Klein-Zwitserland” aan den Klatteweg. Overlijden van Joh. Erdman Ezn., oud- Referendaris b/h Departement van Justitie. De gewezen Directeur van de Koninklijke Militaire Kapel der Brigade Grenadiers en Jagers N. A. Bouwman wordt ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag gehuldigd. Overlijden van den gep. Kapitein ter Zee A. Merkus. Overlijden van den gep. Adjunct-Rijksbouw- meester H. J. A. van der Kooy. Opening eener tentoonstelling van werken van Jozef Israëls in het Museum van Moderne Kunst. Dr. Fr. Kossman houdt voor „die Haghe” eene lezing over van Loosduinen”. Zeventigste verjaardag van Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nijevelt, stichter der volksconcerten van het Residentie-Orkest. Feestelijke herdenking van het 35-jarig be staan van de Kon. Vereeniging „Oranjebond”. Ds. W. L. Welter, Ned.-Herv. Predikant en Hofprediker herdenkt zijn vijftig-jarigen Evangeliedienst. Herdenking van het 40-jarig bestaan van „het Haagsche Doorgangshuis”. Overlijden van Mr. M. J. C. M. Kolkman, oud-Minister van Financiën, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 349