27 2 7 7 17 19 19 23 23 19 21 van de naar hem 322 KRONIEK OVER 1924 van het magazijn der aan de Hoogstraat, van C. Noë, Arts. van den gynaekoloog Dr. C. H. van den kunstschilder J. C. K. Dr. C. de Mooy, uitvinder genoemde brancard. 11 Maart. Dr. H. Cannegieter Jr., Rector van het Gym nasium aan de Laan van Meerdervoort herdenkt zijne 25-jarige werkzaamheid aan het gymnasium. Overlijden van Mr. H. Graaf van Hogen dorp, President van de Commissie van Toe zicht van het Koninklijk Conservatorium. 2 April. Overlijden van J. W. Pippel, oud-Hoofd- commies bij de Algemeene Rekenkamer. Dr. N. Japikse houdt voor „die Haghe” eene lezing over: „De beteekenis van het ontzet van Leiden”. Overlijden van D. Schuitemaker, Water schout te Scheveningen. Oprichting eener Haagsche afdeeling der Vereeniging voor Christelijk Hulpbetoon aan Blinden. Huldiging van den heer P. T. van der Meulen in verband met zijn voorgenomen aftreden als Directeur der Haagsche Schoolvereeni- ging. Overlijden van Mr. J. H. Boudewijnse, oud Kantonrechter te ’s-Gravenhage. Veertig-jarig bestaan firma A. Vahle Co. Overlijden Overlijden Stratz. Opening van het 3e Koloniaal Onderwijs- congres. Overlijden Klinkenberg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 351