16 22 27 30 KRONIEK OVER 1924. 327 30 Sept. het Alexander- 1 Oct. 1 6 6 8 12 24 30 den oud-Administrateur b/h van Waterstaat F. Doffegnies. Jhr. Dr. J. M. A. Gevers aan de bijzondere Ds. W. Bieshaar, Predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente. Het Hoofd der School aan veld C. W. Valken wordt bij zijn afscheid gehuldigd. Overlijden van Mr. Lechner, Griffier bij de Arrondissements rechtbank. De Bureauchef ter Griffie van het Kanton gerecht J. B. Gutterswijk verlaat den dienst en wordt bij die gelegenheid gehuldigd. Feestelijke herdenking in de Groote Kerk het 30-jarig bestaan der vereeniging en Nederland”. den Staatsraad Mr. Dr. J. van „Bijbel, Oranje Overlijden van Oppenheim. Overlijden van Departement Overlijden van Leuven, Eerste Geneesheer strafgevangenis te Scheveningen. Officieele viering van het 25-jarig ambts jubileum van Ds. G. Wuite Jzn., Predikant bij de Doopsgezinde gemeente. Overlijden van den Generaal-Majoor b.d. J. C. Verspyck Mijnssen. Feestelijke herdenking van het 50-jarig be staan der Duinwaterleiding. In eene vergadering van de ’s-Gravenhaag- sche Boekhandelaarsvereeniging heeft de officieele opening plaats van den Vakcursus voor Boekhandel en Uitgeverij. Feestelijke herdenking van het 25-jarig be staan van de Residentie-Hypotheekbank. Officieel afscheid van Jhr. M. de Jonge, als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 356