Ds. J. 1 1 10 12 17 19 20 328 KRONIEK OVER 1924. het Departement van 1 Nov. 28 2 Dec. 3 den oud-Administrateur b/h Koloniën A. M. H. J. Stok- Secretaris-Generaal van Financiën. Gouden ambtsjubileum van Ds. J. van der Linden, Emeritus-Predikant der Gerefor meerde Kerk alhier. Onthulling van het monument ter nagedach tenis van Mr. H. Goeman Borgesius op het Prins Hendrikplein. De afgetreden Commandant van de Haagsche Burgerwacht, Vice-Admiraal van Hecking Colenbrander draagt het Commando over aan zijn opvolger, den Luitenant-Generaal Weber. Receptie van Regeeringswege in de Ridder zaal ter gelegenheid van het 100-jarig be staan der beide Nederlandsche Redding- maatschappijen. Opening der jubileum-tentoonstelling van moderne kunstnijverheid ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Vereeniging „Arti et Industriae”. Overlijden van Departement van vis. Vijftigjarig bestaan van de Dr. Meyersstich- ting aan de Prinsegracht. Overlijden van den oud-Raadadviseur bij het Departement van Oorlog A. Groustra. Ir. P. Bakker Schut houdt voor „die Haghe” eenelezing over „De ontwikkeling van ’s-Gra- venhage in de 19e en 20e eeuw.” Vijftig-jarig bestaan van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Overlijden van den oud-Administrateur bij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 357