14 15 26 29 4 Febr. 4 7 12 16 16 25 van Ds. J- 330 KRONIEK OVER 1925. van het 60-jarig bestaan der le Hoogere Burgerschool met 5-j. c. alhier. 12 Januari. Officieele ontvangst door het Gemeente bestuur van de deelnemers aan het Pluimvee- Congres van „Avicultura”. Viering van het 75-jarig bestaan van het Israëlitische Weeshuis aan de Raamstraat. Overlijden van den Opperrabbijn A. van Loen. In eene buitengewone zitting van den Hoogen Raad neemt Mr. A. E. Nypels afscheid als Vice-President. Zeventigste verjaardag van Dr. F. van Gheel Gildemeester, Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. Herdenking in de Groote Kerk van het zestigjarig bestaan van het Diakonessenhuis „Bronovo”. Inwijding van de „Westduinkerk” der Ge reformeerde Gemeente. (Hanenburglaan, hoek Fahrenheitstraat). Overlijden van den Schout bij Nacht titulair C. J. de Jong, oud-chef der afdeeling „Hy- drographie” van het Departement v. Marine. Notaris M. Treub herdenkt zijne 25-jarige ambtsvervulling. Overlijden van Mr. B. Hulshoff, oud-Pre- sident van het Gerechtshof alhier. Overlijden van den Kunstschilder Floris Arntzenius. Zilveren ambtsjubileum van Ds. H. W. Creutzberg, Predikant der Duinoord-Ge- meente. 1 Maart Bevestiging in de Groote Kerk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 359