6 8 11 14 18 22 23 24 25 28 28 332 KRONIEK OVER 1925. den Generaal- die Haghe van Dr. C. Hofstede over: „Paulus Potter” ter gelegen- de 300-jarige herdenking zijner caris boekhouder van het Kon. Instituut van Ingenieurs P. L. A. Mondt. 3 April. Lezing voor de Groot heid van geboorte. Negentigste verjaardag van Majoor L. W. C. Gerlach. Afscheid van T. Goedhart als Directeur der H. B. S. met 5 j. c. aan de Raamstraat. Een gezelschap van Ëngelsche stedebouwkun- digen bezoekt de Residentie en wordt door het Gemeentebestuur ontvangen. Overlijden van den oud-Directeur der To pografische Inrichting van het Departement van Oorlog C. A. Eckstein. Overlijden van den Generaal-Majoor b. d. W. Th. de Wijs. Overlijden van den oud-Referendaris bij het Departement van Koloniën C. G. Corporaal. Officieele ontvangst door de Regeering van de deelnemers aan het Congres der Fédération Horticole Professionelle Inter nationale. Opening der Friedrich Van Bylandt-Schule van de Duitsch-Evangelische Gemeente, Dreibholzstraat 2. Huldiging op Houtrust van de Holland- Indië-vliegers Van der Hoop, Van Weer den Poelman en Van den Broecke. Bezoek aan de Residentie van den Japanschen Prins en de Prinses Asaka. In tegenwoordigheid van den Burgemeester en vele belangstellenden wordt de nieuwe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 361