29 April. 29 J. C. KRONIEK OVER 1925. 333 30 1 Mei. 1 1 5 8 14 14 t» 15 18 n l Afscheid barmhartigheidspost van het Leger des Heils in de Hemsterhuisstraat geopend. van J. E. H. Bakhuis als Directeur en J. C. van Uye als Administrateur van de Gasfabrieken. Overlijden van het lid der Tweede Kamer F. H. de Monté Ver Loren. De beheerder van het bijkantoor der Pos terijen en Telegrafie C. Steensma wordt bij zijn aftreden gehuldigd. Honderd vijftig-jarig bestaan der firma Meeuws en Zoon, fabriek van tin- en koperwerken in de Schoolstraat. en twintig-jarig jubileum als journalist Dr. L. A. Rademaker, redacteur van Vijf van „het Vaderland”. Vijf en twintig-jarig ambtsjubileum van den Boekhouder le klasse bij de Gemeente ziekenhuizen L. P. Heytveldt. Opening van de Polikliniek in het voormalig Hotel Holland bij de Wagenbrug, in tegen woordigheid van den Burgemeester. Overlijden van M. Caland, oud Hoofd- ingenieur-Directeur van den Waterstaat. Veertig-jarig ambtsjuibleum van H. L. Dijks, bureelchef ter Griffie van het Gerechtshof. Plechtige installatie van Dr. W. van Hey- ningen als Voorzitter der Christelijke Ver- eeniging van Jonge Mannen. Herdenking van het 25-jarig bestaan van „de Metropool”, onder leiding van den heer en mevrouw Tjaden. Overlijden van J. Jongepier, Rijksboekhou- der ten kantore van den Betaalmeester.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 362