19 Mei. 26 28 29 30 2 Juni. 4 5 13 14 18 22 19 21 KRONIEK OVER 1925. 334 van den landschap- der Sande Bakhuyzen. van Dr. H. Couvée, Arts. Overlijden van Mr. D. Baron van Hogen dorp, oud-Referendaris bij het Departement van Buitenlandsche Zaken. Overlijden van Dr. J. W. C. Horst, Arts. Overlijden van den Referendaris bij het Departement van financiën F. Hamilton of Silverton Hill. Opening door den Burgemeester van het Tehuis voor Ongehuwden. Tachtigste verjaardag van L. C. G. Verhuist, oud-Hoofdcommies ter Provinciale Griffie en Regent en Secretaris van het R.K. Zie kenhuis. Te Scheveningen wordt in het Kurhaus eene Radiotentoonstelling geopend. Officieele opening van de gemeentelijke zwem inrichting in het Zuiderpark. Overlijden van Jhr. Mr. Dr. W. Röell, Hofmaarschalk van H.M. de Koningin- Moeder. Veertig-jarig bestaan van de gasmeterfabriek, voorheen George Wilson, aan den Loos- duinschen weg. Overlijden van den Generaal-Majoor b. d. P. Huizer, oud-Sous-Chef van den Generalen Staf. Opening in de Raadzaal van de Grotius- T entoonstelling. Honderd-jarig bestaan van den tabaks- en sigarenhandel der firma A. J. Knaapen, Westeinde 51. Negentigste verjaardag schilder Julius van 25-jarig jubileum

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 363