25 Juni. 27 1 Juli. 2 P. J. 3 3 7 12 15 21 21 22 27 27 KRONIEK OVER 1925. 335 Overlijden van Dr. T. W. Beukema, oud- Controleerend Gemeente-geneesheer enz. Onthulling van de gedenkplaat, gehecht aan de Zuil tegenover de Gevangenpoort, ter herinnering aan het 25-jarig regeerings- jubileum van H.M. de Koningin. Overlijden van N. C. J. Radher, Arts. Veertigjarig bestaan van het dagblad „de Avondpost”. Veertig-jarig ambtsjubileum van het waar nemend Hoofd der school aan de Korte Lombardstraat 4 J. E. Kleinbentink. Overlijden op 94-jarigen leeftijd van de Sonnaviile. Officieele opening van de tramlijn den HaagW assenaarLeiden Bezoek aan 's Gravenhage van The Education- Committee uit Liverpool ter bezichtiging van eenige inrichtingen van onderwijs. Feestelijke herdenking van het 50-jarig bestaan van den Volksbond tegen Drankmisbruik. Overlijden van C. van Hamersvelt, oud- Administrateur bij het Departement van Justitie. Oprichting van de Kerkelijke (Ned. Herv.) Vereeniging „de Band des Vredes”. Benoeming van Dr. J. F. J. ten Berge tot Directeur-Geneesheer van het R.K. Zieken huis. Overlijden van Jonkvrouwe H. B. de la Bassecour Caan, vooraanstaande persoon lijkheid op Zendingsgebied, hoofdbestuurderes van verschillende zendings-corporaties. Huldiging ter gelegenheid van zijn 70sten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 364