ALPHABETISCH REGISTER 357 van T. Smitsplein Snethlage, H. A. C. Sniplaan, Snouckaert 296 290 71 44 24 Bh. Stempels, B. G317 Stempels, G. D. C. .311 Sterkenburg, J. W. K. .321 Sterne206 Stheeman, Dr. H. A. .314 Stienhovenstraat, van 294 Stinkstraat85 Stokvis, A. M. H. J. 328 Stols, A. A. M305 Stomp, H325 Stoomgemaalstraat 289 Stoute, Karel de94 Stratemeijer, H. J324 Stratenus, Mr. 188, 190 Stratz, Dr. C. H322 Stricker, Jan104 Stroebelstraat295 StronckKappel, mevrouw 331 Susan Jr., C. H241 Susterenkade13 Suijs, Johan12 Swarth, Hélène311 Sijmons, B309 Synagoge82 Sijthoff, firma243 Sijzenlaan290 Stadhouderspoort Spuistraat Spuipoort Stadhuis Stalpertstraat Stam, F Statenzaal Steenhoff, W. Steensma, C. Schauburg, baron W. 304 Sociëteit74 Soestdijkkade296 Soetbrood Piccardt, Dr. R. A. 4 (nt. 1) 71 293 335 293 289 297 310 290 305 291 310 293 290 295 .297 Spui, 19, 20, 53, 58, 59, 67, 69, 74, 89,90,91,92, 135—137, 182 65 59 114 268 293 277 72, 82 307 333 Taco Scheltemastraat Talinglaan Tapijthuis Temminck, E Ter Heijde Ter Navolging, Begraafplaats 196 197 233 319 Solms, Amalia van Sonderdankstraat Sonnaville, P. J. de Soutelandelaan, van Spaarwaterlaan Spakenburgschestraat Spanjaard, Rosa Sperwerlaan Spill, J. H. W. Q. ter Spiraeastraat Spitzen, G. W. Splinterlaan Sprietplein Springerlaan Springfonteinstraat Tetteroode, Toontje Teijlingen, Jhr. D. G. van Theben Tervile, Vrouwe Cor nelia, Maria, Agnes 234 Blz. Smid, Jacob de149 Smidswater67 Smit, J94, 301 Smit, Jan Koensz185 Smit Kleine, F. 234—236, 241, 261 277, 310 62 306 290

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 386