ALPHABETISCH REGISTER 359 314 82 191 309 242 336 132 321 148 92 Visser, P. C Visser van IJzendoorn, Prof. Mr. A. C Biz. 319 286 113 158 247 268 93 93 99 Vijverberg, 30, 51, 53, 58, 78, 276 W. Waalsche Kerk Vries en ders Vries en Te Winkel, de Vrolijk, winkelier Vrijthoff, Johanna Henrietta Vrijthoff, Leonardus Vijfheerenlanden 326 Vlaanderen120 Vlamingstraat 53, 58, 59, 208, 271 Vleerstraat53, 252254, 255 Vliegwielstraat297 Vliesridders60 Vlietweg37 Vloten, van 171 (nt. 1) Voldersgracht59 Volker, A. C325 Voogt, P337 Voorburg 10, 12-17, 24, 26, 37, 157, 167 13, 17 Biz. Waalsdorp 30, 31, 32, 33, 273, 287 Waalsdorpervlakte 284, 285, Wachtendorp, Caspar Waerdenburgh, Jhr. van 130, 135 Wagenaar 128 (nt. 1), 178 (nt. 1) Wageningen Wagenstraat 53, 59, 82, - - 311 165 (nt. 6) 186 Wassenaarsche kerk Wassenaer, Lichthart van Wateringen Watertoren Water vlierstraat Wattjes, Prof. Ir. J. G. Weber, Generaal Wecke, H. P. G. Baron Wederdoopers Weer, het huis ter Weerden Poelman, van Weesp Weesperstraat Weeversplaats Welbankstraat Welter, Ds. W. L. Welylaan, Dr. van Westbroekpark Westduinen Wassenaar, heer van Wassenaar, vrouwe van Wassenaar, huis van 59, 78, Wassenaer, Anenmer Wassenaar, Jan van Voorburgstraat Voorhout 30, 58, 70, 78, 80' 82, 276 Voorpoort166 Voorschoten .113, 131 Voorschoten, de kerk van 27 Voorschotenlaan, van 38, 287, 294 Voorst Vader, Ir. P. J. van Voorthuisen, mevrouw de wed. van Vos, Mr. Dr. H. Vosmaer (Flanor), Mr. C. Voute, Mr. Caesar Vranckesz, Symon Vries, L. de Bouwen, de gebroe- Wallis, A. S. C. Warendorf Warmont, baillu Wassenaar 21,23, 24, 33, 34, 35, 113 153 138 84 van 185 99, 100, 101, 103, 109, 118, 119 .200 185 26 287 291 300 328 15 178 27 332 125 297 59 297 320 294 294. 297 22, 23, 24, 35 Westeinde 52, 58, 64, 66, 82, 143, 253—255 Westerwoert, Jan Ludes 104, 106

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 388