C*3 a V* i Itó k :p£2xïï^B N ^BlOVtCCH^1 ■H;'- <M ;W <V-„. -w Ha%iL5^L V 4| u -^^r1 tunn^£2- ClnUTAro ujnuM' autnrur G J-. fcaabo -Sub d{W'^ mi- Hobrtta-* ronbanQMJJL Zl> ■Tj- Vclinnl Bet-unices Idxitobonum. XX- losa - i <ba xncanx. DtrUni Inpummo.; ^jarbone ivrnico. v ab Kufcionc naar Ss^i ~J Xrrru Ito l—MUu A> OurttK-XPy aufhuo dmnum^ ^^vfiurs J>JUÜ*! e (It 0 3 re"-"' 1..F ffalliA V5n<* -pb/fcum ^^otunOj^xS^- McmcU«_ lqinnuniXlv uljImT" I^OarattttP-x» e^I fmtrnam X111^ rtPCfia-X'' --1 Ouroiro-Rr^un RdtumJ.quJ n^,-..,...,, -'u... t;rulrwnf I Moi ce t 1 V hj,b, \2^t_7Z io.»» Co"bAit^o^^>y~~z~~ ■Irtione. XSH-_I «I ,'^ap üuodecunum llhbrrrr M» imm.irobriua LV "1 HtR.mamjLtum-.MUi VX'- ^gJTT. ■,«^>XX1_- \Cr'; X w<H>°2^nuodurojcei CU*1'0 auu9c1'uC CaruontkX'n' U1R-OCP r~~~~A Z"-J-y COlp11’6 Qunot.»sSi°>r'U 3--- yö'>Ui<>Hi)''^ IJ^, »T4> ~~il l.uteci jgpw aUuH* HMurnjgu^j F.VUdïcüj'Us uue" lulioboni /Min 5 ~~Tbro>»^> Avjfl*£12^ --finfr. 1-cllOOMi ’''TXuHl!! C<LU\)KCt- I PorlunamnrtM HiqroP^^ t' La-uri •X,V-- V Cafru'fl'?- tH 'tuubus. IJjza contR-MO \3 «.mowIX»? j^--xi Diironun-i- di&roduMO' ^1’^^*^ y' IgabRia a-aaf jtUflViroMuduoq Scturtax -Rotnum -oun Fragment van de Peutingerkaart, waarop (bovenaan) voorkomen de beide in dit artikel ter sprake gebrachte wegen n.l. 1 de weg van Noviomagum langs den Rijn via Praetorium Agrippinae naar Lugdunum, 2 de weg van Noviomagum langs de Maas via Forum Hadriani naar Lugdunum, 2» I C-onïat SL- ^nomjrHS -- (ïclbrintitr iSrr)ibuiicomago-**M'( fints X"“ Cjrantom-uyo -Staobuni X-ZlUm

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 38