374 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING Dr. C. Hofstede de Groot. J. Smit. Dr. N. B. Tenhaeff. De commissies waren gedurende het afgeloopen jaar aldus samengesteld: Commissie voor de uitgave van geschriften Commissie voor de lezingen en behield als zoodanig het recht de bestuursvergade ringen bij te wonen. Noode zag het Bestuur den Heer van der Meer van Kuffeler uit zijn midden vertrekken Gedurende tal van jaren berustte het secretariaat der vereeniging in zijne handen op eene wijze, die boven allen lof verheven is. De samenstelling van als volgt: Dr. C. Hofstede de Groot, Voorzitter. Dr. H. E. van Gelder, Onder-Voorzitter. Mr. J. W. Bok, Secretaris. Dr. N. B. Tenhaeff, Tweede Secretaris. J. Smit, Penningmeester. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts Mr. M. Rijke. Mr. H. Zillesen. Mgr. Dr. A. H. L. Hensen. Dr. H. E. van Gelder. Mr. M. Rijke. Mgr. Dr. A. H. L. Hensen. Dr. W. Moll. het Bestuur was sedert dien v. Blokland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 403