„DIE HAGHE” OVER 1925. 375 Geldmiddelen. Bijeenkomsten. Mr. H. Zillesen. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts Mr. J. W. Bok. Jhr. G. A. A. Just de la Paisières. Commissie voor de excursies van Blokland. De eerste bijeenkomst in 1925 werd gehouden op 13 Februari. Na afloop der voorjaarsvergadering, waarop buiten de gebruikelijke huishoudelijke zaken en de bestuurs verkiezing, niets bijzonders verhandeld werd, hield de heer H. Hijmans eene lezing over Het huis aan den Boschkant. Spreker gaf de geschiedenis weer van dit belangrijke perceel vanaf de stichting in het midden der gouden eeuw tot op heden. Het is gebouwd door Pieter Post, doch van het oorspronkelijke bouwwerk is vrijwel niets meer over. Spreker gaf eene opsomming De rekening 1925 sluit met een batig saldo van f 3211.431/2. Dat dit bedrag aanzienlijk hooger is dan verleden jaar, vindt zijn oorzaak in het feit, dat er in 1925 geen jaarboek verschenen is. Het bestuur heeft besloten steun te verleenen aan de uitgave van het door wijlen den heer J. C. Vermaas samengestelde werk Geschiedenis van Scheveningen. Het heeft een bijdrage toegezegd van f 4000.te verdeelen over twee jaren. Dienovereenkomstig is er in 1925 en zal er in 1926 geen jaarboek worden uitgegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 404