Verdere werkzaamheden. verschillende De vereeniging steunde een adres van om daar een bezoek te brengen aan de buitenplaats de Hartenkamp, bewoond door Mevrouw van Pannwitz. De prachtige verzamelingen porselein, oude meubelen, schilderstukken enz., waren zeer de moeite waard. Vervolgens toog het gezelschap naar Haarlem, waar bij Brinkman de gemeenschappelijke lunch werd ge bruikt. In den namiddag werd een bezoek gebracht aan de rijtuigfabrieken van Beijnes. Een ingenieur leidde het gezelschap rond. Eerst werden de werkplaatsen bezichtigd, waar diverse onderdeden gemaakt worden, daarna de gebouwen tegenover het station gelegen, waar de wagens geheel klaar worden gemaakt. Tegenwoordig worden uitsluitend wagens gemaakt voor de aanstaande electrische treinen. In October ten slotte bezochten verschillende leden Dordrecht, waar in de eerste plaats een bezoek werd gebracht aan het Museum van Gijn. Dit patriciërshuis vroeger door de families van dien naam bewoond, is thans tot museum ingericht en bevat vele oudheden en eigenaardigheden uit het oude Dordrecht. De directeur de Heer Six, leidde hier het gezelschap rond. De lunch werd gemeenschappelijk genuttigd in Hotel Ponsen, en 's middags werd de tentoonstelling van Johan de Witt bezocht. Ook hier was weer de Heer Six aanwezig, benevens Mr. Staring om het gezelschap te wijzen op alles wat het comité had weten te ver zamelen over Johan de Witt. Vooral na de lezing van Dr. Japikse was het dubbel interessant van het een en ander kennis te nemen. 378 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 407