„DIE HAGHE” OVER 1925. 379 en De andere helft op fiches brengen i personen. van al deze klappers is een buiten en de bezoekers van het gemeente er dagelijks veel gemak van. Het zeer te betreuren, dat de bijdragen, die voor ingezetenen van Den Haag tot behoud van de duinen in de omgeving van den Kweekerijweg door eveneens aan de regeering een request in te dienen tot behoud dier duinen. Verder werd op den 300sten verjaardag van Johan de Witt een krans gelegd namens de vereeniging bij het Standbeeld op de Plaats. Bij de onthulling van de gedenkzuil aan den verkeersweg bij de Gevangenpoort was de vereeniging vertegen woordigd door haren voorzitter en secretaris. Met het vervaardigen van klappers op de oude notarieele protocollen, een werk waarmee twee door de vereeniging bezoldigde dames in het gebouw van het gemeente-archief bezig zijn, werd geregeld voort gegaan. De ordening der fiches van den klapper op de protocollen vóór 1650 kwam gereed. Hierdoor is thans de klapper tot 1670 geheel voltooid en staat in 147 deelen den bezoekers van het gemeente-archief ten dienste. Aan den klapper op de protocollen van 1671 tot 1680 werd geregeld doorgewerkt, zij het slechts ge durende de helft der bureau-uren. Toch konden nog tien registers worden behandeld. van den dag werd besteed aan het van de namen der hier ter stede begraven personen. De jaren 1695 tot 1702 en 1716 tot 1729 werden voltooid. Het vervaardigen gewoon nuttig werk archief ondervinden is daarom wel sommige leden voor dit werk geven, jaarlijks vermin deren en er slechts hoogst zelden een contribuant bij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 408