380 JAARVERSLAG VAN DE VER. „DIE HAGHE" OVER 1925. kentering 1 komt. Het ware te wenschen, dat ook hierin een zou komen. Moge 1926 nog voorspoediger voor de vereeniging zijn, dan 1925 was, moge het aantal leden blijven toe nemen en mogen de werkzaamheden der vereeniging in dat jaar alle tevredenheid opwekken!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 409