NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OP 1 NOVEMBER 1927. Stolkweg 23. Donatrice Hare Majesteit de Koningin-Moeder. Beschermvrouw Hare Majesteit de Koningin. Beschermheer Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, enz. enz. van ’s-Gravenhage. Groot Hertoginnelaan 18. Eere-V oorzitter Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester Donateurs S. A. van den Bergh, Tobias Asserlaan 2. Mr. J. W. D. Francken, Sophialaan 4. A. J. Kleykamp, Oude Scheveningscheweg 17. Mr. W. J. baron van Lijnden,, Riouwstraat 1. C. B. Schuurman, Anna Paulownastraat 109. Eereleden F. L. Geldmaker Jr., Edisonstraat 78. Dr. C. Hofstede de Groot, Lange Voorhout 94. Mr. S. van Houten, Riouwstraat 6. Jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek, Villa Olanda, v. C. H Peters, Nassauplein 35. E. C. baron Sweerts de Landas Wyborch, Korte Voorhout 7.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 417