J NAAMLIJST DER LEDEN 389 Bestuur: Zee. N.-O. Indië 133. het Jaarboek, Emmastraat 64. Blokland, Wassenaarscheweg 18. Dr. H. E. van Gelder, Voorzitter, Antonie Duyckstraat 155. Mr. M. Rijke, Ondervoorzitter, Laan van Meerdervoort 178. Mr. J. W. Bok, Eerste Secretaris, Jan van Nassaustraat 43. Dr. N. B. Tenhaeff, Tweede Secretaris, Eikstraat 40. F. C. van der Meer van Kuffeler, Penningmeester, Laan van Meerder voort 133. Dr. W. Moll, Redacteur van Jhr. dr. W. A. Beelaerts van Dr. A. H. L. Hensen, Bezuidenhoutscheweg 211. Mr. H. Zillesen, Delistraat 37. Leden. Aalst, dr. Th. van, Hugo de Grootstraat 75. Abbing, C. A., R. J. Schimmelpennincklaan 26. Aberson, mr. F. N. L., Nassaulaan 19. Aken, mr. N. A. M. van, Beeklaan 514. Alexander, A., v. Speykstraat 193. Alphen, F. van, Koninginnegracht 62. Ameyden van Duym-Heineken, Mevr. deWed. M. E. van, Riouwstr. 143 Andrêe Wiltens, mr. M. L., Daendelsstraat 7. Andriessen, W. C. N., Nassau Odijckstraat 6. Antheunissen, W., Acaciastraat 26. Arntzenius, W. N., Louise de Colignystraat 27. Asch van Wijck, Jhr. mr. J. M. M. van, Parkstraat 77. Askamp, W. A., Kranestraat 65a. d Aumérie, F. L. G., Prins Willemstraat 19. Backer, Jhr. W. J., Lange Voorhout 50. Bake, mr. C., Riouwstraat 19. Bakker, mr, R. N., Gentschestraat 94. Bakker Schut, P., Cornelis Jolstraat 101. Bannier, mr. G. W., Koningin Wilhelminalaan 220, Voorburg. Bas, mr. J. H. de, Marnixstraat 344. Amsterdam. Bas-Scheurleer, Mevr, de Wed. W. J. M. de, Nassaulaan 21. Bastet, F. D., Sweelinckstraat 14. Baud, mr. J. C. baron, Hoogcate, Katwijk aan Baud, Jhr. mr. W. V. R. K., Parkstraat 38. Becht, dr. C. L. G., Javastraat 54. Beeck Calkoen, mr. A. J. L. van, 3e van den Boschstraat 3. Beer Poortugael Barendregt, C. A. den, Laan van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 418